Latest Post

PZP a čelné sklo PZP Kooperativa

Kooperativa patrí počtom poistných zmlúv medzi najväčšie poisťovne na Slovensku. Okrem iných služieb v oblasti poisťovníctva ponúka aj povinné zmluvné poistenie pre motorové vozidlá PZP. Náhrady krytia škody na zdraví a v prípade úmrtia sú vo výške maximálne 5 miliónov eur. Materiálne a vecné škody kryje do výšky max. 2 miliónov eur.

Ponúka iba dve balíky resp. varianty PZP poistenia. A to sú menovite PZP PARTNER a PZP EUROPARTNER. Druhý, drahší balík samozrejme kryje škody a kompenzácie vo vyšších číslach. Napr. opravu na mieste do 120 € alebo zabezpečuje v prípade nepojazdnosti auta alebo jeho krádeži nocľah v hoteli na dve noci do 66€ resp. aj náhradnú dopravu vlakom, autobusom alebo taxi službou. Na Kooperativu PZP sa môžete spoľahnúť aj v prípade, že natankujete namiesto benzínu naftu a podobne.

Defekt alebo strata (zabuchnutie) kľúčov je samozrejmosťou. Súčasťou asistenčných služieb sú aj právne poradenstvá resp. vymáhanie škody zo zahraničia – regresné konanie. Alebo aj ceny PHM, ceny mýtne alebo zjazdnosť ciest. Povedia Vám skratka všetko čo potrebujete vedieť pri cestách autom po Európe.

Môžete si pripoistiť základné PZP o čelné sklo, stret so zvermi, výtlky a pod. Navyše odmení za bezškodové priebehy bonusom až do výšky 60%. Ten dostanete ak počas 5 rokov nebudete mať nijakú škodovú udalosť. Takisto ponúkajú solídny bonus pre dôchodcov a to až 50%. Pripoistiť ako pripoistenie k PZP sa dá aj batožina alebo je možné uzavrieť aj úrazové poistenie na sedadlá.

Ak ste sa rozhodli vypovedať zmluvu v Kooperative, na stránke poistit.sk nájdete v článku výpoveď PZP všetky informácie ako postupovať v takomto prípade a aj vzor tlačivo s info ako ho vyplniť a na akú adresu ho poslať a aj do kedy, aby ste to stihli.

Pridaj komentár